Jiuzhaigou and Huanglong National Parks / 6 days

 

 

Daily schedule TRIP A

1 Chengdu to Jiuzhaigou, 7 hours drive from Chengdu to Jiuzhaigou, or  take a 45 minutes flight.  Overnight in Jiuzhaigou

2 full day sightseeing in the park. Overnight in Jiuzhaigou

3 full day sightseeing in the park. Overnight in Jiuzhaigou

4 morning drive from Jiuzhaigou to Huanglong, about 2 hours drive. Then hike for about 5 hours in Huanglong National Park. Overnight in Huanglong

5 drive from Huanglong to Songpan, visit Songpan old town. Overnight in Songpan

6 Songpan to Chengdu, about 7 hour drive. Flight is optional. 

 

 

Daily schedule TRIP B

1 Chengdu to Jiuzhaigou, 7 hours drive from Chengdu to Jiuzhaigou, or  take a 45 minutes flight.  Overnight in Jiuzhaigou

2 full day sightseeing in the park. Overnight in Jiuzhaigou

3 morning drive from Jiuzhaigou to Huanglong, about 2 hours drive. Then hike for about 5 hours in Huanglong National Park.  Drive to Songpan, about 1,5 hrs. Overnight in Songpan

4 horse trekking. Overnight is camping

5 horse trekking. Overnight in Songpan

6 Songpan to Chengdu, about 7 hour drive. Flight is optional. 

 

 

Daily schedule TRIP C

1 Chengdu to Jiuzhaigou, 8 hours drive from Chengdu to Jiuzhaigou, or  take a 45 minutes flight.  Overnight in Jiuzhaigou

2 full day sightseeing in the park. Overnight in Jiuzhaigou

3 morning drive from Jiuzhaigou to Fairy Lake (Shenxianci), full day sight seeing there. Drive to Songpan. Overnight in Songpan

4 day trip to Huanglong (about 1.5 hrs drive from Songpan). Overnight in Songpan

5 free day in Songpan. Overnight in Songpan

6 Songpan to Chengdu, about 7 hour drive. Flight is optional.